تکذیب غیررسمی افزایش سرمایه « ملت »

بر مبنای اطلاعات مستند و بدست آمده از منابع مطلع در بیمه ملت، شایعه افزایش سرمایه این شرکت تکذیب شد.

دنیای بورس: بر مبنای اطلاعات مستند و بدست آمده از منابع داخلی در بیمه ملت، این مجموعه بیمه‌ای برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد و شایعات چند روز گذشته در این خصوص تکذیب می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,060 152.00 2.92

داده ها

آخرین معامله 5,197 15.00 0.29
قیمت پایانی 5,060 152.00 2.92
اولین قیمت 4,960
قیمت دیروز 5,212
بازه روز 5,370 4,952
قیمت مجاز 5,472 4,952
بازه هفته 5,998 5,156
بازه سال - -
P/E 1001880
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,550
حجم معاملات 12.891 میلیون
ارزش معاملات 65.229 میلیارد
ارزش بازار 14.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.905 میلیون 12.569 میلیون
حقوقی 3.986 میلیون 321,470
تعداد خرید فروش
مجموع 295 437
حقیقی 288 435
حقوقی 7 2
تغییر حقوقی به حقیقی 18.544 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,194 5,197 4,957 1
1 1,566 5,193 5,200 200 1
1 5,000 5,190 5,210 9,687 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)