اورهال 20 روزه « شفن »

پتروشیمی فن آوران به مدت 20 روز وارد فاز تعمیرات اساسی شد.

پتروتحلیل: واحدهای اسیداستیک و منواکسیدکربن پتروشيمي فن آوران به مدت ٢٠ روز براي تعمیرات اساسی وارد فاز اورهال شده و بارگيري اسيداستيك متوقف است.

قیمت پایانی تغییر درصد
67,062 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 67,893 0.00 0.00
قیمت پایانی 67,062 0.00 0.00
اولین قیمت 65,667
قیمت دیروز 67,062
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 67,893 61,427
بازه هفته 66,899 63,800
بازه سال - -
P/E 134660496
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,681

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 63.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 4,327 67,893 69,900 5,000 1
1 500 67,309 69,999 600 1
1 1,100 67,306 70,128 28 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)