شرایط فروش سهام طرح ادغام بانک‌های نظامی

شرایط سفارش‌های فروش سهام طرح ادغام بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نظامی در روز جاری را اعلام کرد.

فرابورس ایران: مدیر عملیات بازار فرابورس، شرایط سفارش‌های فروش سهام طرح ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری در روز جاری را اعلام کرد.

در اطلاعیه فرابورس آمده است: در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری معاملات در نمادهای تعیین شده برای اشخاص حقیقی براساس سفارش‌های فروش وارده در سامانه معاملات و با قیمت ثابت 100 تومان در نمادهای (وکوثر ۱)، (ومهر ۱)، (حکمت ۱)، (وقوام ۱) امروز یکشنبه ۱۹ خردادماه ۹۸ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می‌شود.

این اطلاعیه می افزاید: معاملات در نمادهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح براساس سفارش‌های فروش وارده در سامانه معاملات و صرفاً بر اساس قیمت پایانی سهام در زمان توقف نماد معاملاتی مربوطه (مبلغ 78.8 تومان در خصوص بانک حکمت، مبلغ 58.8 تومان در خصوص اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ 64.1 تومان در خصوص بانک قوامین و مبلغ 70.7 تومان در خصوص بانک مهر اقتصاد) به ترتیب در نمادهای معاملاتی (حکمت ۲)، (وکوثر ۲)، (وقوام ۲) و (ومهر ۲) امروز یکشنبه ۱۹ خردادماه ۹۸ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می‌شود.

از سوی دیگر، معاملات در نمادهای تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به نیروهای مسلح براساس سفارش‌های فروش وارده در سامانه معاملات صرفاً با مبلغ 78.8 تومان در خصوص بانک حکمت، مبلغ 58.8 تومان در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ یک ریال در خصوص بانک قوامین و مبلغ 70.7 تومان در خصوص بانک مهر اقتصاد به ترتیب در نمادهای معاملاتی (حکمت ۴)، (وکوثر ۴)، (وقوام ۴) و (ومهر ۴) امروز یکشنبه ۱۹ خردادماه ۹۸ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می‌شود.

 

قیمت پایانی تغییر درصد
2,086 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,088 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,086 0.00 0.00
اولین قیمت 2,090
قیمت دیروز 2,086
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,190 1,982
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 813540
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,531 2,088 2,089 9,799 1
1 3,000 2,087 2,095 30,074 3
2 35,529 2,086 2,098 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/3)