تغییر در سود « وسینا »

بررسی عملکرد بانک سینا در پایان سال ۹۷ حاکی از افزایش ۸۵ درصدی سود این بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.

بانک سینا: این بانک در دوره ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود 12.9 تومان سود کسب کرد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. «وسینا» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به‌صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹۸ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال معادل 7 تومان برای هر سهم سود خالص کسب کرد.

بنا براین گزارش یکی دیگر از موفقیت‌های بانک سینا، میزان وصولی‌های نقدی و غیرنقدی در سال ۹۷ با افزایش ۱۶۳ درصدی بود. این گزارش می‌افزاید: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته درسال مالی منتهی به اسفند ۹۷ افزایش ۱۰۴ درصدی در وصول مطالبات پرونده‌های حقوقی از محل وجوه نقد و تملیک اموال از دیگر موفقیت‌های بانک سینا در سال ۹۷ بود.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,895 59.00 3.21

داده ها

آخرین معامله 1,800 36.00 1.96
قیمت پایانی 1,895 59.00 3.21
اولین قیمت 1,920
قیمت دیروز 1,836
بازه روز 1,927 1,790
قیمت مجاز 969 877
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,244
حجم معاملات 26.583 میلیون
ارزش معاملات 50.384 میلیارد
ارزش بازار 18.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.461 میلیون 26.363 میلیون
حقوقی 12.302 میلیون 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 267 271
حقیقی 258 270
حقوقی 9 1
تغییر حقوقی به حقیقی 22.555 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31,000 1,792 1,800 3,000 1
3 101,000 1,791 1,816 9,414 2
4 110,459 1,790 1,817 648 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)