تغییر در سود « وسینا »

بررسی عملکرد بانک سینا در پایان سال ۹۷ حاکی از افزایش ۸۵ درصدی سود این بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.

بانک سینا: این بانک در دوره ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود 12.9 تومان سود کسب کرد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. «وسینا» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به‌صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹۸ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال معادل 7 تومان برای هر سهم سود خالص کسب کرد.

بنا براین گزارش یکی دیگر از موفقیت‌های بانک سینا، میزان وصولی‌های نقدی و غیرنقدی در سال ۹۷ با افزایش ۱۶۳ درصدی بود. این گزارش می‌افزاید: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته درسال مالی منتهی به اسفند ۹۷ افزایش ۱۰۴ درصدی در وصول مطالبات پرونده‌های حقوقی از محل وجوه نقد و تملیک اموال از دیگر موفقیت‌های بانک سینا در سال ۹۷ بود.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,407 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,407 0.00 0.00
اولین قیمت 2,340
قیمت دیروز 2,407
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,420 2,190
بازه هفته 2,420 2,104
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.07 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 2.302 میلیون 2,420 2,500 2,000 1
1 600 2,390 3,000 2,000 1
2 20,000 2,364 3,683 515,073 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)