رای دیوان درباره مشکل « ساروم » 

سيمان اروميه اطلاعات با اهمیتی را پيرو معافيت ماده 138 ق.م.م براي سال‌های 86 و 89 افشا کرد. در نتیجه اعتراضات «ساروم» به ديوان عدالت اداری براي سال‌های 87 و 88 بعد از پيگيری‌های مکرر، رای ديوان به نفع سيمان اروميه صادر شد.

دنیای بورس: سیمان ارومیه اطلاعات با اهمیتی را پیرو معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م برای سال‌های ۸۶ و ۸۹ افشا کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در نتیجه اعتراضات «ساروم» به دیوان عدالت اداری برای سال‌های ۸۷ و ۸۸ بعد از پیگیری‌های مکرر، رای دیوان به نفع سیمان ارومیه صادر شد که رای صادرشده بر سود و زیان شرکت موثر خواهد بود.

شرح افشای اطلاعات ساروم را در ادامه بخوانید:  «پیرو معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م برای سال‌های ۸۶ و ۸۹ و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای سال‌های ۸۷ و ۸۸ بعد از پیگیری مکرر رای دیوان به نفع سیمان ارومیه صادر و بعد از رسیدگی در هیات هم‌عرض در ۲۵۷ و صدور برگ قطعی مبلغ ۲۶۹۹۰۳۰۷۳۶۸ ریال برای سال ۸۷ استرداد خواهد شد که در سود و زیان شرکت اثر مثبت خواهد گذاشت.»

قیمت پایانی تغییر درصد
5,401 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,411 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,401 0.00 0.00
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,401
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,411 4,897
بازه هفته 5,198 4,812
بازه سال - -
P/E 2127994
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 86,907 5,411 0 0 0
1 3,751 5,405 0 0 0
1 221 5,380 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/2)