رای دیوان درباره مشکل « ساروم » 

سيمان اروميه اطلاعات با اهمیتی را پيرو معافيت ماده 138 ق.م.م براي سال‌های 86 و 89 افشا کرد. در نتیجه اعتراضات «ساروم» به ديوان عدالت اداری براي سال‌های 87 و 88 بعد از پيگيری‌های مکرر، رای ديوان به نفع سيمان اروميه صادر شد.

دنیای بورس: سیمان ارومیه اطلاعات با اهمیتی را پیرو معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م برای سال‌های ۸۶ و ۸۹ افشا کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در نتیجه اعتراضات «ساروم» به دیوان عدالت اداری برای سال‌های ۸۷ و ۸۸ بعد از پیگیری‌های مکرر، رای دیوان به نفع سیمان ارومیه صادر شد که رای صادرشده بر سود و زیان شرکت موثر خواهد بود.

شرح افشای اطلاعات ساروم را در ادامه بخوانید:  «پیرو معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م برای سال‌های ۸۶ و ۸۹ و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای سال‌های ۸۷ و ۸۸ بعد از پیگیری مکرر رای دیوان به نفع سیمان ارومیه صادر و بعد از رسیدگی در هیات هم‌عرض در ۲۵۷ و صدور برگ قطعی مبلغ ۲۶۹۹۰۳۰۷۳۶۸ ریال برای سال ۸۷ استرداد خواهد شد که در سود و زیان شرکت اثر مثبت خواهد گذاشت.»

قیمت پایانی تغییر درصد
4,266 62.00 1.43

داده ها

آخرین معامله 4,300 28.00 0.65
قیمت پایانی 4,266 62.00 1.43
اولین قیمت 4,379
قیمت دیروز 4,328
بازه روز 4,444 4,180
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1680804
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 299
حجم معاملات 1.576 میلیون
ارزش معاملات 6.725 میلیارد
ارزش بازار 2.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.392 میلیون 1.576 میلیون
حقوقی 183,885 0
تعداد خرید فروش
مجموع 104 123
حقیقی 101 123
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 784.453 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 4,210 4,300 500 1
1 15,000 4,202 4,340 700 1
1 7,000 4,201 4,361 8,122 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)