تعویق در اجرای قوانین جدید بازار پایه فرابورس

موضوع تغییر قانون جدید بازارپایه در جلسه کمیته فقهی در روز چهارشنبه هفته جاری بررسی می‌شود.

بااقتصاد: عباس موسویان؛ یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به شبهه‌های پیش آمده پیرامون قوانین جدید بازار پایه از بررسی این موضوع در جلسه روز چهارشنبه کمیته فقهی سازمان و روشن شدن اشکالات آن خبر داد.

این در حالی است که در روزهای اخیر، قرار بود قوانین جدیدی برای معاملات سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس به هدف کاهش ریسک معاملات در این نمادها اجرا شود. اجرای این قوانین که می‌توانست محدودیت‌هایی برای معاملات سهام در بازار پایه فرابورس ایجاد کند، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر