اثر بازگشت مابه‌التفاوت نرخ ارز بر « شبریز »

مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادلاتی و مرجع سال ۹۱ به پالایش نفت تبریز بازگردانده می‌شود.

دنیای بورس: با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز در سه ماه سوم سال۱۳۹۱ و از آنجا که این شرکت بعضی از فرآورده‌های ویژه را در این مدت با نرخ ارز دولتی(مرجع) به فروش رسانده در حالی که خرید نفت خام با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شده بود باید نرخ این فرآورده‌ها نیز با همان ارز محاسبه می‌شد.

بنا بر این گزارش به دلیل عدم محاسبه آن با نرخ مبادله‌ای درسال مالی مزبور توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هـای نفتی ایران، شـرکت پالایش نفت تبریز وسایر شرکت‌های پالایشـی اقـدام به اعتراض و درخواست پرداخت مبلغ مابه التفاوت کردند که این موضوع برای تاییـد به سازمان حسابرسـی ارسال و مورد رسـیدگی و تاییـد قرار گرفت.

پس از تایید مابه‌التفاوت مزبور از سوی دیوان محاسـبات کشور مقرر شد اعلامیه بدهکار به حساب شـرکت ملی پالایش و پخش منظور و درآمد مزبور به مبلغ 73.6 میلیارد تومان شناسایی و طبق نظر بازرس قانونی به حساب سایراقلام درآمد عملیاتی منظور شد. از این رو میزان تاثیرشناسایی درآمد یادشده در پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت معادل 15.2 تومان به ازای هرسهم است.

قیمت پایانی تغییر درصد
25,554 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,896 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,554 0.00 0.00
اولین قیمت 25,197
قیمت دیروز 25,554
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,218 23,722
بازه هفته 25,399 24,633
بازه سال - -
P/E 14233578
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 400,481

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 99.257 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,020 25,860 25,898 4,000 1
1 337 25,852 25,900 100 1
1 3,000 25,830 25,938 135 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/2)