مالیات خریداران سکه ابلاغ شد

مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی ابلاغ شد.

سازمان امور مالیات: سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای به اداره‌های کل، موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 97 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد ماد یک و 93 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 94.04.31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 97 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

الف) مشمولین تبصره ماده 100:

همه خریداران که در سال 97 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مورد اشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

ب) نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

نسبت به خریدارانی که در سال 97 سکه را دریافت نموده‌اند:

1. تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نیست.

2. نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه یک میلیون و 50 هزار تومان مالیات مقطوع.

3. نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان مالیات مقطوع.

4. نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 250 هزار تومان مالیات مقطوع.

تبصره 1: مودیان ردیف یک بند ب نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.

تبصره 2: مودیان موضوع این دستورالعمل باید جهت پرداخت مالیات به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه کنند.

ج) سایر موارد:

1. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا در خرداد ماه 98 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا 4 ماه به صورت مساوی تقسط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از پایان خردادماه 98 خواهد بود.

2. چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعا در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.

3. اشخاصی که در سال 97 بیش از 200 سکه دریافت نموده‌اند مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند. باید در ادارات کل مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

4. صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و مکلف هستند نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی شغلی اقدام کنند.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)