رکورد ماهانه تولید در « ذوب‌ »

ذوب‌آهن اصفهان با هدف تحقق ۳ میلیون تن تولید در سال ۱۳۹۸، سومین رکورد تولید را با تولید ماهانه ۲۴۴هزار تن محصول چدن در اردیبهشت به ثبت رساند.

ذوب‌آهن اصفهان: پس از ثبت دو رکورد تولید روزانه در ماه گذشته، رکورد جدید تولید ماهانه با دو کوره بلند به ثبت رسید. رکورد قبلی تولید ماهانه با دو کوره بلند شماره ۲ و ۳ معادل ۲۳۲ هزار و ۸۲۹ تن بوده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,632 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,628 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,632 0.00 0.00
اولین قیمت 1,615
قیمت دیروز 1,632
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,699 1,539
بازه هفته 1,680 1,561
بازه سال - -
P/E -949824
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 100.374 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 52,619 1,627 1,627 16,300 1
1 1,000 1,626 1,628 16,847 1
17 108,391 1,625 1,630 229,988 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/2)