درخواست افزایش قیمت تایر به سازمان حمایت

معاون وزیر صمت از درخواست تولیدکنندگان تایر مبنی بر افزایش قیمت به سازمان حمایت خبر داد و گفت: این سازمان در حال تصمیم گیری است.

میزان: عباس قبادی درباره افزایش قیمت تایر در بازار گفت: بازار تایر آشفتگی خاصی ندارد و قیمت‌ها افزایش نیافته است. تولید کنندگان تایر درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت اعلام کردند و این سازمان در حال تصمیم گیری در این‌باره است.

همچنین مصطفی تنها؛ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با اشاره به مشکلاتی که در تامین مواد اولیه وجود دارد، گفت: برای اینکه تولید ثبات داشته باشد با تولید کنندگان مواد اولیه قرارداد‌های بلندمدت منعقد و پیش پرداخت برای انجام کار پرداخت می‌کنیم.اما به محض اینکه تولیدکنندگان به سقف پیش پرداختی می‌رسند، متمم قرارداد با قیمت جدید ارایه می‌کنند که کار را برای تولیدکنندگان تایر سخت کرده است.

به گفته وی در تهیه مواد اولیه وارداتی نیز گرفتن فرایند تخصیص ارز، انتقال آن و حمل مواد اولیه از مشکلات پیش‌رو است. قیمت تمام شده روزانه به‌صورت شناور در حال افزایش است و کاری جز درخواست برای تعدیل قیمت نمی‌توانیم انجام دهیم. تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارسال کردند و منتظر تصمیم هستند. زمان برای پاسخ به درخواست، هنوز مشخص نیست.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
62,767.72 1,700.13 2.71