تعرفه‌ خدمات بندری و دریایی اجرایی شد

مدیرکل توافق‌نامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام ابلاغ تعرفه‌های جدید از تفکیک خدمات بنادر شمالی و جنوبی برای اولین بار خبر داد.

ایسنا: محمدعلی اصل‌سعیدی‌پور در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی در سال‌جاری گفت: این تعرفه‌ها با مشارکت شرکت‌های تابعه و بعد از نظر ستاد تنظیم بازار به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید و از ابتدای خرداد به بنادر کشور ابلاغ و برای نخستین بار تعرفه‌ها خدمات بندری و دریایی بنادر شمالی از بنادر جنوبی تفکیک شد.

توافق‌نامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به‌شرایط کنونی ترمینال‌های عملیاتی در بنادر و تغییرات شدید نرخ ارز تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی با رویکرد رفع بخشی از چالش‌های ترمینال‌های مذکور طراحی و ابلاغ شد.

همچنین براساس درخواست اعضای کارگروه تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از افزایش بهای تمام‌شده کالاهای اساسی که با معیشت روزانه مردم ارتباط مستقیم دارد، مقرر شد هماهنگی و همکاری‌های لازم در این زمینه به‌عمل‌ آید.


 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
7,929 146.37 1.85

نمادهای زیر مجموعه

تایدواترخاورمیانه (حتاید) تایدواترخاورمیانه (حتاید2) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی2) حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس4) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی4) حمل‌ونقل‌توکا (حتوکا) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) ح . حمل‌ونقل‌توکا (حتوکاح) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس2) توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا) ریل پردازسیر (حریل4) ریل پردازسیر (حریل) ریل پردازسیر (حریل2) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا4) ح. خدمات دریایی وبندری سینا (حسیناح) توکاریل (توریل) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا2) توکاریل (توریل2) ریل سیر کوثر (حسیر4) ریل سیر کوثر (حسیر) ریل سیر کوثر (حسیر2) رهشاد سپاهان (سهامی عام (حرهشا) دریایی و کشتیرانی خط دریابندر (حبندر) آسیا سیر ارس (حآسا) ح .توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان (حپارساح) اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808 (حسیرتبعی9708) ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر (حبندرح)