2 شیوه واگذاری سهام پالایشی دولت در بورس

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی از عرضه سهام دولت در ۶ شرکت پالایشی و یک شرکت پتروشیمی به‌صورت بلوکی و نقد در بورس خبر داد.

ایرنا: جلسه روز چهارم خرداد هیات واگذاری بعد از ۹ ماه که جلسات یا تشکیل نمی‌شد یا به آسیب‌شناسی واگذاری‌ها می‌پرداخت، برگزار شد. جعفر سبحانی با اشاره اینکه در این جلسه قیمت‌گذاری سهم دولت در ۱۸ شرکت آغاز شد، گفت: این ۱۸ شرکت همگی بورسی هستند و قرار است دولت سهم باقیمانده خود را در این شرکت‌ها واگذار کند. از این ۱۸ شرکت، سه شرکت مربوط به گروه یک هستند که دولت موظف است تمامی سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کند و سهمی در آنها نداشته باشد.

۱۵ شرکت باقیمانده که شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را نیز شامل می‌شوند در گروه دو جای دارند و دولت با وجود آنکه می‌تواند سهم ۲۰ درصدی خود را در این شرکت‌ها حفظ کند، اما برای افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی، تصمیم به واگذاری سهم خود گرفته است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سهم دولت در ۶ شرکت پالایشگاهی شامل پالایش نفت لاوان، تهران، تبریز، بندرعباس، شیراز و اصفهان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: سهم دولت در ۵ شرکت پالایشی اول ۲۰ درصد و در پالایش نفت اصفهان 9.9 درصد است. همچنین دولت ۱۹ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس را در اختیار دارد که در این مرحله واگذار خواهد شد.

براساس تصمیم هیات واگذاری قرار است سهام دولتی در این ۱۸ شرکت به‌صورت بلوکی و نقدی واگذار شود و برای آنکه بازار سرمایه کشش لازم را داشته باشد و بازار متلاطم نشود، واگذاری‌ها تدریجی خواهد بود. اکنون حدود ۱۰ شرکت از ۱۸ شرکت مورد نظر آماده واگذاری است و در آینده‌ای نزدیک، عرضه سهام دولتی در بورس آغاز خواهد شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.242 میلیون 4,158.41 0.33