رتبه بانک‌های بورسی در اداره تعداد شرکت‌ها

۲۷ بانک کشور که عمدتا خصوصی یا خصوصی شده هستند مجموعا ۲۷۲ شرکت را اداره می‌کنند.

دنیای اقتصاد: کمترین شرکت زیرمجموعه بانک‌ها به پست بانک با یک شرکت تعلق دارد و بیشترین آن‌ها با ۳۱ شرکت به بانک خصوصی پاسارگاد اختصاص دارد. پس از بانک پاسارگاد، بانک ملی و مسکن با ۲۶ شرکت، بیشترین تعداد شرکت‌های وابسته را دارند.

بانک خصوصی شده تجارت نیز با ۲۱ شرکت، پس از بانک‌های یادشده قرار می‌گیرد. پس از آن بانک ملت ۱۶ شرکت، بانک شهر۱۴ شرکت، بانک دی ۱۳ و اقتصاد نوین ۱۲ شرکت دارند. در میان بانک‌های خصوصی شده کمترین شرکت به بانک صادرات با ۱۰ شرکت تعلق دارد. بانک سامان و انصار هم هر کدام ۹ شرکت را اداره می‌کنند. در بین بانک‌های تخصصی بانک صنعت و معدن ۸ شرکت، کشاورزی ۷ شرکت، مسکن ۲۶ شرکت، توسعه صادرات ۵ شرکت و توسعه تعاون ۴ شرکت را در اختیار دارند. در این فهرست بانک‌های دولتی ملی با ۲۶ شرکت و سپه با ۴ شرکت حضور دارند.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,733 71.00 4.27

داده ها

آخرین معامله 1,681 19.00 1.14
قیمت پایانی 1,733 71.00 4.27
اولین قیمت 1,720
قیمت دیروز 1,662
بازه روز 1,745 1,662
قیمت مجاز 1,048 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 486973
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 7,948
حجم معاملات 222.018 میلیون
ارزش معاملات 384.659 میلیارد
ارزش بازار 87.343 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 160.338 میلیون 132.425 میلیون
حقوقی 61.923 میلیون 89.836 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,448 1,074
حقیقی 1,386 1,051
حقوقی 62 23
تغییر حقوقی به حقیقی 48.373 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 77,523 1,678 1,679 3,400 1
1 89,360 1,677 1,681 3,262 1
3 35,840 1,676 1,686 78,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)