رتبه بانک‌های بورسی در اداره تعداد شرکت‌ها

۲۷ بانک کشور که عمدتا خصوصی یا خصوصی شده هستند مجموعا ۲۷۲ شرکت را اداره می‌کنند.

دنیای اقتصاد: کمترین شرکت زیرمجموعه بانک‌ها به پست بانک با یک شرکت تعلق دارد و بیشترین آن‌ها با ۳۱ شرکت به بانک خصوصی پاسارگاد اختصاص دارد. پس از بانک پاسارگاد، بانک ملی و مسکن با ۲۶ شرکت، بیشترین تعداد شرکت‌های وابسته را دارند.

بانک خصوصی شده تجارت نیز با ۲۱ شرکت، پس از بانک‌های یادشده قرار می‌گیرد. پس از آن بانک ملت ۱۶ شرکت، بانک شهر۱۴ شرکت، بانک دی ۱۳ و اقتصاد نوین ۱۲ شرکت دارند. در میان بانک‌های خصوصی شده کمترین شرکت به بانک صادرات با ۱۰ شرکت تعلق دارد. بانک سامان و انصار هم هر کدام ۹ شرکت را اداره می‌کنند. در بین بانک‌های تخصصی بانک صنعت و معدن ۸ شرکت، کشاورزی ۷ شرکت، مسکن ۲۶ شرکت، توسعه صادرات ۵ شرکت و توسعه تعاون ۴ شرکت را در اختیار دارند. در این فهرست بانک‌های دولتی ملی با ۲۶ شرکت و سپه با ۴ شرکت حضور دارند.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,792 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,792 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,792 0.00 0.00
اولین قیمت 1,792
قیمت دیروز 1,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,792 1,622
بازه هفته 1,792 1,621
بازه سال - -
P/E 503552
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 6.013 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 90.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
72 2.76 میلیون 1,792 1,821 5,750 1
2 7,600 1,791 1,830 55,000 2
2 2,834 1,790 1,837 23,896 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)