روش فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی

مصوبه هیات وزیران در مورد شیوه قیمت گذاری و نحوه واگذاری دارایی بانک‌های دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

دنیای بورس: اسحاق جهانگیری مصوبه هات وزیران مبنی بر تعیین شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و دارایی بانک‌های دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها را ابلاغ کرد.

طبق این مصوبه در اجرای بند 6-8 ماده 6 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 85 مجمع عمومی بانک‌های دولتی شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و دارایی بانکهای دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها را با توجه به آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین و ارکان تصمیم‌گیر و اجرای آن را حسب مورد مشخص می‌کند.

بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد نیز می توانند با تصویب مرجع ذیربط از ترتیبات مقرر در آیین‌نامه‌های یاد شده استفاده کنند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر