تغییرات معنادار در سود «شکبیر»

پتروشیمی امیرکبیر مبلغ 225.3 تومان سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

دنیای بورس: پتروشیمی امیرکبیر به ازای هر سهم سال ۹۷ مبلغ 225.3 تومان سود کنار گذاشت. این رقم در مقایسه با رقم 141.4 تومان سال ۹۶ معادل ۵۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.سود ناخالص «شکبیر» در سال ۹۷ معادل 890.5 میلیارد تومان بود که ۵۱ درصد افزایش را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرد.سود عملیاتی این شرکت نیز با ۸۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل بالغ بر 895.2 میلیارد تومان در سال ۹۷ است.

پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۷ معادل یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۱۹۳ تن محصول تولید کرد که این رقم نسبت به سال قبل کاهش 1.31 درصدی را نشان می‌دهد. مقدار فروش این شرکت نیز ۸۴۹ هزار و ۷۲۳ تن بوده که در مقایسه با سال مالی ۹۶ از کاهش 7.71 درصدی برخوردار است.این در حالی است که مبلغ فروش «شکبیر» در سال ۹۷ معادل 4.9 هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در مقایسه با مبلغ 3.3 هزار میلیارد تومان سال ۹۶ افزایش معادل 47.25 درصد را تجربه کرد.

قیمت پایانی تغییر درصد
14,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,500 0.00 0.00
اولین قیمت 14,500
قیمت دیروز 14,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 14,500 14,500
بازه سال - -
P/E 10034000
تعداد سهام 3.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 52.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)