تغییر در سود خالص « مارون »

پتروشیمی مارون مبلغ 646.3 تومان سود به ازای هر سهم سال ۹۷ محقق کرد.

دنیای بورس: مبلغ تحقق یافته سود مزبور در سال 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد که به دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت است. سود خالص پتروشیمی‌مارون در سال ۹۷ معادل 3714.7 هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ نسبت به سال ۹۶ از افزایش ۵۱ درصدی برخوردار است. سود خالص این شرکت در سال ۹۶ معادل 2465.3 هزار میلیارد تومان بود.

پتروشیمی‌مارون در سال گذشته 8180.6 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. جمع فروش سال ۹۶ این شرکت معادل 5475.9 هزار میلیارد تومان بود. پتروشیمی‌مارون در سال ۹۷ از فروش داخلی محصول‌های خود 4989.9 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.این شرکت همچنین از فروش صادراتی در سال قبل 3190.7 هزار میلیارد تومان درآمد داشت. همچنین سود عملیاتی شرکت در سال ۹۷ مبلغ 3334.1 هزار میلیارد تومان بود که افزایش ۴۸ درصدی را به همراه دارد.

قیمت پایانی تغییر درصد
38,755 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,781 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,755 0.00 0.00
اولین قیمت 38,580
قیمت دیروز 38,755
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,579 36,715
بازه هفته 38,999 38,202
بازه سال - -
P/E 173234850
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 310.04 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 129 38,780 38,888 1,046 1
1 200 38,753 38,889 239 1
2 804 38,710 38,900 227 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)