تغییر در سود خالص « مارون »

پتروشیمی مارون مبلغ 646.3 تومان سود به ازای هر سهم سال ۹۷ محقق کرد.

دنیای بورس: مبلغ تحقق یافته سود مزبور در سال 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد که به دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت است. سود خالص پتروشیمی‌مارون در سال ۹۷ معادل 3714.7 هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ نسبت به سال ۹۶ از افزایش ۵۱ درصدی برخوردار است. سود خالص این شرکت در سال ۹۶ معادل 2465.3 هزار میلیارد تومان بود.

پتروشیمی‌مارون در سال گذشته 8180.6 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. جمع فروش سال ۹۶ این شرکت معادل 5475.9 هزار میلیارد تومان بود. پتروشیمی‌مارون در سال ۹۷ از فروش داخلی محصول‌های خود 4989.9 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.این شرکت همچنین از فروش صادراتی در سال قبل 3190.7 هزار میلیارد تومان درآمد داشت. همچنین سود عملیاتی شرکت در سال ۹۷ مبلغ 3334.1 هزار میلیارد تومان بود که افزایش ۴۸ درصدی را به همراه دارد.

قیمت پایانی تغییر درصد
42,621 2,029.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 42,621 2,029.00 5.00
قیمت پایانی 42,621 2,029.00 5.00
اولین قیمت 42,621
قیمت دیروز 40,592
بازه روز 42,621 42,621
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 190515870
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 115
حجم معاملات 75,696
ارزش معاملات 3.226 میلیارد
ارزش بازار 170.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 75,696 75,696
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 87
حقیقی 15 87
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
168 1.487 میلیون 42,621 42,900 38 1
2 430 42,620 43,000 800 1
3 148 41,235 43,026 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)