مرحله دوم افزایش سرمایه « میدکو »

هیات‌مدیره میدکو قصد دارد مرحله دوم افزایش سرمایه تصویب شده و تفویض شده را اجرا کند.

دنیای بورس: با اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه در هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه سرمایه ثبت شده این هلدینگ با ۲۴درصد افزایش به 3.6 هزار میلیارد تومان می‌رسد. منابع مالی اجرای این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان تامین می‌شود. هدف از اجرای افزایش سرمایه نیز جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سنوات اخیر و به‌صورت شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت کنترل شرکت است.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,446 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,446 0.00 0.00
اولین قیمت 4,348
قیمت دیروز 4,446
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 128.934 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,391 4,460 1,850 1
1 496 4,390 4,470 9,349 2
1 1,500 4,381 4,481 1,590 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/5)