لایحه حمایت از سرمایه‌گذار خرد در دولت

لایحه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد با هدف ارتقای رتبه ایران در «شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» در جلسات تخصصی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هیات دولت: از چهارشنبه این هفته کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت با هدف ارتقای رتبه ایران در «شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» بررسی لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد را در جلسات تخصصی آغاز می‌کند. شهریورماه سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای با موضوع «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» را برای طرح در هیات دولت پیشنهاد داده بود. لایحه مزبور با هدف جذب بیشتر مردم به بازار سرمایه  و ایجاد شفافیت تدوین شد.

دفتر هیات دولت از 9 کمیسیون «اقتصاد»، «اموراجتماعی و دولت الکترونیک»، «امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست»، «علمی،تحقیقاتی و فناوری»، «سیاسی، دفاعی»، «فرهنگی»، «لوایح»، «خاص امور کلان شهرها» و « خاص شفافیت» و 2 معاونت «اموردولت» و «مطالعات کاربردی» تشکیل شده که مباحث ارایه شده در سه سطح تخصصی (کارشناسان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها)، فرعی (معاونت‌های وزارت‌خانه‌ها) و اصلی (وزرا و اعضای هیات دولت) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بعد از سپری شدن بررسی مباحث در سه سطح مزبور لایحه نهایی دراختیار هیات وزیران برای تصویب قرار می‌گیرد.

 

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)