پذیره‌نویسی جدید اوراق سایپا

تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پذیره نویسی اوراق۴۰۰ میلیارد تومانی صکوک ساپیا و با نرخ سود ۱۶ درصدی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

دنیای بورس: ابوالفضل شهرآبادی معاون تامین سرمایه لوتوس پارسیان از موافقت اصولی سازمان بورس با انتشار اوراق صکوک مرابحه برای سایپا خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این اوراق با ۴۰۰ میلیارد تومان و نرخ سود ۱۶ درصدی تا ۱۰ روز آینده عرضه شود.

این اوراق با سر رسید ۴ ساله و دوره‌های سود سه ماهه برای خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان شرکت سایپا بوده و مشاور عرضه و متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن به عهده تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که با ضانت بانک ملی منتشر می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,733 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,735 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,733 0.00 0.00
اولین قیمت 1,710
قیمت دیروز 1,733
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,819 1,647
بازه هفته 1,770 1,710
بازه سال - -
P/E 176766
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.814 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 68.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,735 1,736 241,451 8
1 1,000 1,727 1,737 15,470 1
1 11,533 1,726 1,738 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/30)