زمان و شرایط عرضه اولیه دومین شرکت جدید

زمان عرضه اولیه دومین شرکت بازار مشخص و مقرر شد ۱۰ درصد از سهام کشت و صنعت شریف آباد سه‌شنبه این هفته در بازار دوم معاملات فرابورس واگذار شود.

دنیای بورس: با گذشت 20 روز از عرضه اولیه 10 درصدی سهام سرمایه‌گذاری صدر تامین به عنوان نخستین واگذاری سال جاری،حال زمان و شرایط عرضه کشت و صنعت شریف آباد به عنوان دومین شرکت بازار مشخص شد.

به این ترتیب، مقرر شده سه‌شنبه این هفته 31 اردیبهشت 10 درصد از سهام «زشریف»  شامل 52 میلیون سهم در محدوده قیمتی 410 تا 420 تومانی هر سهم در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود. در این عرضه سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 250 سهم تعیین شده و سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر اقدام به واگذاری خواهد کرد.متعهد خرید نیز شرکت مرغک و سقف تعهد خرید مجموعا 50 درصد سهام قابل عرضه است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر