تغییرات قیمتی در روغن موتور

اصلاح قیمت به روغن موتور رسید.

ایسنا: علیرضا نیک آیین؛ رئیس اتحادیه مکانیسین‌های تهران می‌گوید: کارخانه‌های تولید روغن موتور به صورت یکپارچه قیمت محصول‌های خود را تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.238 میلیون 43,409.33 3.51