دستورالعمل جدید مالیات بنگاه‌ها

سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل جدید مربوط به محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی را ابلاغ کرد.

سازمان مالیات: سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل مربوط به محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی را ابلاغ و اعلام کرد: در راستای جز دو بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ ، محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی ، محل استقرار واحد تولیدی بوده و ضرورت دارد به منظور اجرای حکم مزبور ادارات کل امور مالیاتی ذیربط 3 مورد به مرحله اجرا درآید.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر