خروج دولت از ترکیب سهامداری پالایشی‌ها

در جلسه کمیسیون اقتصادی هیات دولت واگذاری باقیمانده سهام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ۷ پالایشگاه بورسی و فرابورسی، بررسی و تصویب شد.

دنیای بورس: در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد، واگذاری همه سهام باقی مانده متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طریق سازمان خصوصی‌سازی و در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بررسی و تصویب شد.

بنابراین گزارش،میزان باقیمانده سهام این شرکت مادر تخصصی در پالایشگاه‌های مذکور 20 درصد است که در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن‌ها خارج می‌شود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.298 میلیون 14,475.40 1.12