قیمت مصوب جدید شکر

قیمت مصوب جدید شکر تعیین شد.

شبکه خبر: یزدان سیف؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید:‌ سازمان حمایت با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، نرخ جدید مصوب شکر سفید را با 400 تومان افزایش 3400 تومان تعیین کرد.

براین اساس به گفته وی:

1. به میادین میوه و تره‌بار اعلام شده بدون محدودیت شکر مورد نیاز مردم را با قیمت 3400 تومان تامین کنند.

2. اصناف به هر میزانی که شکر به نرخ مصوب 3400 تومانی نیاز دارند، دریافت کنند.

3. پیش‌بینی دولت حاکی از آن است که با تداوم این شرایط بازار شکر تا 10 روز آینده به حالت تعادل می‌رسد.

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
62,033.51 2,050.15 3.30