تحقق سود « تنوین »

تامین سرمایه نوین در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۷ توانست 55.9 تومان به ازای هر سهم محقق کند.

دنیای بورس: «تنوین» در این دوره افزایش سرمایه ۲۷ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ این سرمایه جدید سود هر سهم نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 این در حالی است که سود خالص شرکت ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته که این رشد به دلیل افزایش ۱۹ درصدی درآمدهای عملیاتی بود. تامین سرمایه نوین در سال ۹۷ بیش از 447.6 میلیارد تومان درآمد عملیاتی محقق کرد.

سود عملیاتی سال ۹۷ شرکت نیز بیش از ۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال بوده که ۱۸ درصد افزایش را نسبت به سال قبل تجربه کرد. این شرکت همچنین 391 میلیارد تومان سود خالص در سال ۹۷ محقق کرد که نسبت به سال گذشته حاکی از ۲۰ درصد افزایش است.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,834 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,819 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,834 0.00 0.00
اولین قیمت 2,820
قیمت دیروز 2,834
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,790 2,742
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,440 2,811 2,819 17,728 2
2 27,069 2,810 2,820 1,800 1
1 3,000 2,808 2,822 5,874 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)