احتمال جمع‌آوری برخی از شعب بانکی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی بانک‌ها در نقاطی که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی، شاید بخشی از شعب جمع‌آوری شود.

ایبِنا: فرهاد دژپسند در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان ارائه تسهیلات بانکی به مردم در جمع خبرنگاران گفت: زمانی که مطالبات معوق بانک‌ها بالاست و بانک‌ها با ابزارهای تعریف شده نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند، به همان میزان امکان اجرای تسهیلات آن‌ها کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها در برخی نقاط که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند، افزود: این موضوع سبب می‌شود هزینه بانک‌ها افزایش یابد، بنابراین با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمع‌آوری شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، درباره وضعیت کالاهای اساسی تصریح کرد: کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و ذخایر آن مناسب است و در یک جدول مصوب شده که چه کالایی برای چه مدتی به ذخیره نیاز دارد که همان میزان نیز کالا ذخیره شده است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,674.3 51.49 3.08