تایید صورت‌‌های مالی « وسرمد »

صورت‌‌های مالی بیمه سرمد توسط بیمه مرکزی تایید شد.

‌بیمه سرمد: صورت‌‌های مالی بیمه سرمد در حالی توسط بیمه مرکزی مورد تایید قرار گرفته است، که رئیس کل بیمه مرکزی هفته گذشته با حضور در این شرکت از کسب سهم 35.1 درصدی بازار توسط بیمه سرمد در سال ۹۷ خبر داد.