تکلیف مالیاتی بانک مرکزی به بانک‌ها

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها همه اطلاعات بانکی کسانی را ‌که باید مالیات بدهند به سازمان امورمالیاتی بدهند.

بانک مرکزی:‌ بانک‌مرکزی  به همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌واعتباری دستور داده، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتِ همه تراکنش‌های درون بانکی و بین بانکی کسانی‌را که باید مالیات‌ بپردازند، ماه‌به‌ماه به سازمان امورمالیاتی بدهند. در این بخش‌نامه بانک‌مرکزی هم‌چنین اعلام‌‌کرده حساب‌های بانکی همه شخصیت‌های حقیقی که شماره‌ملی ندارند یا شخصیت‌های حقوقی که شناسه‌ملی ندارند، می‌بندد.

بانک‌مرکزی خبر داده از این‌پس به‌شیوه یکسان برای همه اشخاص حقیقی یا سازگار با سطح کارهای بانکی‌ومالی هر شخص، سقفی برای تراکنش‌های بانکی‌شان روشن‌‌می‌کند و جابه‌جایی پول بیش‌از این سقف با هر ابزار پرداختی، نیاز به ارائه دلیل و مدرک دارد. 

بانک‌مرکزی، نهاد سیاست‌گذار پولی ایران، اعلام کرده این تصمیم‌ها را برای افزایش شفافیت کارهای بانکی، مبارزه با پول‌شویی و پیش‌گیری از فرار مالیاتی گرفته است. پارسال نمایندگان‌مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۸ تصویب کردند بانک‌ها براساس درخواست سازمان امورمالیاتی فهرست حساب‌های و اطلاعات بانکی پرداخت‌کنندگان مالیات را به این سازمان بدهند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,317.04 0.34 0.03

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک حکمت ایرانیان (حکمت4) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قوامین (وقوام2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک مهر اقتصاد (ومهر2) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک مهر اقتصاد (ومهر4) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین) بانک ایران زمین (وزمین2) بانک سرمایه (سمایه) بانک گردشگری (وگردش) بانک گردشگری (وگردش2)