سهم خصوصی‌ها در شعب نظام بانکی

هر چند تنها دو دهه از ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول گذشته اما سهم ۲۶.۳ درصدی از شعب را در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده‌اند.

ایبنا: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. وبدین ترتیب تاچندین سال بانک‌های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.متعاقب آن با گذشت دو دهه از شروع فعالیت بانک‌های خصوصی که پا به عرصه نظام بانکی گذاشته‌اند، به تبع آن شعب آنها نیز خدمات پولی و مالی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

بر این اساس، علاوه بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که از طرف نهاد ناظر پولی مجوز فعالیت اخذ کرده‌اند، شرکت‌های تعاونی و موسسه‌های مالی و اعتباری نیز در دو دهه اخیر با ارائه خدمات پولی و مالی در جامعه، فعالیت چشمگیری داشته اند که البته تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند، بنابراین آمار این موسسات و تعاونی‌ها در آمار بانک مرکزی و البته بانک جهانی قرار نگرفته است.

از سویی دیگر، تعداد شعب بانک‌ها به نقطه آسیب پذیر سیستم بانکی تبدیل شده به طوری که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در آخرین روزهای سال قبل، ضمن انتقاد از تعدد شعب بانکی، گفت: دیجیتالی شدن بانک‌ها به مقابله با شعب بی‌محتوا و بی نتیجه ختم می شود و سرعت تحقق و پاسخ‌دهی را افزایش می‌دهد.

وی گفت: نظام بانکی کشور با هزینه زا بودن عجین شده و متاسفانه همین موضوع ساختار بانکی را بشدت آزار می‌دهد، گاهی برخی از تصمیم ها مانع کاهش شعب می‌شود که از مدیران بانک‌ها صریحا می‌خواهم این موضوعات را کنار بگذارند.

 براساس بررسی‌های مرکز مطالعات و پژوهش کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی، پراکندگی شعب انواع بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داخل کشور تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی براساس تازه‌ترین گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی، در پایان اسفند ماه ۹۶ به شرح جدول ذیل است:

همانگونه که از جدول بالا مشاهده می‌شود، تعداد ۵۱۷۰ واحد بانکی، معادل حدود ۲۵ درصد را بانک‌های تجاری دولتی، تعداد ۳۶۳۹ آن برابر  ۱۷.۵ درصد آن مربوط به بانک‌های تخصصی، در واقع بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی سهم ۴۲.۲ درصدی از کل شعب بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین تعداد ۶۵۳۷ واحد معادل حدود ۳۱.۵ درصد مربوط به بانک‌های و موسسات اعتباری خصوصی شده و تعداد ۵۴۲۸ واحد بانکی، حدود ۲۶.۳ درصد مربوط به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی است.

بنابراین بانک‌های غیردولتی با فعالیت کمتر از دو دهه سهم بالایی را از لحاظ تعداد شعب در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است براساس گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی در بین کلیه بانک‌ها، بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران به ترتیب با ۱۴.۵ درصد و  ۱۳.۲ درصد، برابر با ۲۷.۷ درصد بیشترین سهم از تعداد شعب را بین همه بانک‌های کشور در اختیار دارند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,316.7 3.80 0.29

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک حکمت ایرانیان (حکمت4) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قوامین (وقوام2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک مهر اقتصاد (ومهر2) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک مهر اقتصاد (ومهر4) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین) بانک ایران زمین (وزمین2) بانک سرمایه (سمایه) بانک گردشگری (وگردش) بانک گردشگری (وگردش2)