عملیات‌ اجرایی 10 حلقه جدید چاه

عملیات اجرایی پروژه حفاری ۱۰ حلقه چاه جدید در میدان آزادگان جنوبی آغاز شد.

شانا: حمیدرضا خوشایند؛ قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران می‌گوید: عملیات اجرایی پروژه حفاری ۱۰ حلقه چاه جدید در میدان آزادگان جنوبی آغاز شد. هم‌اکنون دستگاه حفاری ۹۲ فتح در حال انتقال به این موقعیت عملیاتی است.

در فاز 14 پارس جنوبی، ۲۲ چاه در تعهد شرکت ملی حفاری ایران بوده است که هم‌اکنون با پیشرفت ۸۵ درصدی ۱۴ حلقه چاه شامل هفت حلقه روی سکوی A و هفت حلقه روی سکوی C تکمیل نهایی و تحویل کارفرما شده است و در مدار تولید قرار دارد.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)