تاکید معاون وزیر در تامین شکر

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت ماه جاری 500 هزار تن شکر توسط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود، گفت: مشکلی در تامین شکر در ماه رمضان نداریم.

ایرنا: معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است در شرایط کنونی مشکلی در تامین شکر وجود ندارد. به گفته یزدان سیف تا پایان اردیبهشت ماه ۵۰۰ هزار تن شکر توسط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
33,364.85 667.36 2.00