میزان تغییر تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۷

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 773.7 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 159.8هزار میلیارد تومان (معادل ۲۶ درصد) افزایش داشت.

بانک مرکزی: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۲ ماه سال گذشته مبلغ 431.9 هزار میلیارد تومان معادل 55.8درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 53.1 هزار میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد افزایش داشت.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماه سال گذشته معادل 164.3 هزار میلیارد تومان بود که حاکی از تخصیص ۳۸ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 431.9 هزار میلیارد تومان) است.

ملاحظه می‌شود از 208.9 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.7 درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال گذشته بود.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد ۳۰۵ هزار و ۵۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۸۰ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۵ میلیون و ۵۶۲ هزارفقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

البته در این مسیر باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,317.04 0.34 0.03

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک حکمت ایرانیان (حکمت4) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قوامین (وقوام2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک مهر اقتصاد (ومهر2) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک مهر اقتصاد (ومهر4) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین) بانک ایران زمین (وزمین2) بانک سرمایه (سمایه) بانک گردشگری (وگردش) بانک گردشگری (وگردش2)