افزایش سرمایه « تنوین »

سرمایه تامین سرمایه نوین با ۲۹ درصد افزایش از 700 میلیارد تومان به 900 میلیاردتومان افزایش می‌یابد.

دنیای بورس: گزارش توجیهی هیات‌مدیره برای افزایش سرمایه این شرکت به تصویب هیات‌مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به‌منظور بهبود ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج وجه نقد انجام خواهد شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,709 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,704 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,548 2,709 2,709 1,999 1
1 10,000 2,708 2,713 1,000 1
1 9,630 2,707 2,714 36,284 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)