راه‌اندازی فروش استقراضی در دستورکار بورس

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی ابزار فروش استقراضی (Short selling) در آینده نزدیک خبر داد و برخی ویژگی‌های این ابزار جدید را معرفی کرد.

سنا: محسن خدابخش با تاکید اینکه بازار سرمایه باید برای همه شرایط بازار ابزار کارآمد داشته باشد تا سرمایه‌گذاران از آن منتفع شوند، از راه‌اندازی ابزار فروش استقراضی (Short selling) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هنوز نام این ابزار نهایی نشده اما فعلا به فروش استقراضی مصطلح بوده و هدف از آن کسب سود در شرایط رکود و اُفت شاخص‌های بازار است .

فروش استقراضی ، خلاف جهت بازار حرکت می‌کند و نیازمند زمان‌بندی دقیق است. برای به کارگیری این ابزار باید بتوان کاهش ارزش سهام در آینده را با تقریب زیاد پیش بینی کرد. یعنی باید اطمینان داشت قیمت سهامی که امروز قصد فروش استقراضی است ، در آینده اُفت خواهد کرد.

با این ابزار فعالان با پیش بینی بهتر و دقیق تر از آینده به کمک بازار کرده و موجب خارج شدن از وضعیت رکورد می‌شوند. به بیان دیگر، فروشنده برای باز شدن یک موقعیت، فروش انجام می‌دهد و منتظر است در آینده آن را به قیمت پایین‌تری خریداری کند و مابه‌التفاوت را به عنوان سود به دست آورد.

 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر