برنامه امسال انتشار اوراق صکوک خودرویی‌ها

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از صدور موافقت اصولی سازمان بورس جهت انتشار صکوک ایران خودرو، پارس خودرو و دو شرکت دیگر به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه خبر داد.

سنا: غلامرضا ابوترابی درخصوص تامین مالی از طریق انتشار صکوک در ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اینکه موافقت اصولی جهت تامین مالی از طریق انتشار صکوک توسط سازمان بورس برای شرکت‌های گروه بین‌المللی آباد راهان پارس،سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، پارس خودرو، سینا دارو، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت صادر شده به نظر می‌رسد در اردیبهشت ماه شاهد انتشار صکوک توسط سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، ایران خودرو، سینا دارو و پارس خودرو به حجم هزار میلیارد تومان باشیم.

وی کل صکوک منتشره در سال ۹۷ را حدود ۹.۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این حجم توسط ۱۸ شرکت بورسی و غیربورسی جهت تامین مالی اقدام شده است. ل بیشترین حجم، به ترتیب مربوط به اوراق اجاره به میزان ۵.۳ هزار میلیارد تومان، اوراق منفعت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان، اوراق مرابحه به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان صکوک رهنی بوده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,321 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,283 0.00 0.00
اولین قیمت 4,120
قیمت دیروز 4,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 334074
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 65.53 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
73 3.644 میلیون 4,321 4,370 20,000 1
1 2,315 4,300 4,397 1,279 1
1 30,000 4,286 4,398 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)