برنامه امسال انتشار اوراق صکوک خودرویی‌ها

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از صدور موافقت اصولی سازمان بورس جهت انتشار صکوک ایران خودرو، پارس خودرو و دو شرکت دیگر به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه خبر داد.

سنا: غلامرضا ابوترابی درخصوص تامین مالی از طریق انتشار صکوک در ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اینکه موافقت اصولی جهت تامین مالی از طریق انتشار صکوک توسط سازمان بورس برای شرکت‌های گروه بین‌المللی آباد راهان پارس،سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، پارس خودرو، سینا دارو، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت صادر شده به نظر می‌رسد در اردیبهشت ماه شاهد انتشار صکوک توسط سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، ایران خودرو، سینا دارو و پارس خودرو به حجم هزار میلیارد تومان باشیم.

وی کل صکوک منتشره در سال ۹۷ را حدود ۹.۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این حجم توسط ۱۸ شرکت بورسی و غیربورسی جهت تامین مالی اقدام شده است. ل بیشترین حجم، به ترتیب مربوط به اوراق اجاره به میزان ۵.۳ هزار میلیارد تومان، اوراق منفعت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان، اوراق مرابحه به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان صکوک رهنی بوده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,009 225.00 4.30

داده ها

آخرین معامله 5,150 84.00 1.60
قیمت پایانی 5,009 225.00 4.30
اولین قیمت 5,069
قیمت دیروز 5,234
بازه روز 5,150 4,930
قیمت مجاز 5,322 4,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 390702
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,173
حجم معاملات 12.637 میلیون
ارزش معاملات 63.295 میلیارد
ارزش بازار 76.638 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.496 میلیون 12.628 میلیون
حقوقی 5.141 میلیون 9,289
تعداد خرید فروش
مجموع 439 235
حقیقی 422 233
حقوقی 17 2
تغییر حقوقی به حقیقی 25.705 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 152,710 5,150 5,160 70,172 1
2 31,171 5,121 5,168 2,000 1
2 10,230 5,111 5,170 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)