برنامه سیاست‌گذار پولی برای مهار تورم

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از برنامه‌ جدیدش برای مهار تورم خبر داد.

دنیای بورس: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی کوتاه در اینستاگرام تاکید کرد: با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی؛ به دنبال مهار تورم هستیم.

 

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)