مخالفت شورای نگهبان با معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس برای بار دوم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را رد کرد.

دنیای بورس: شورای نگهبان با معافیت مالیاتی افزایش سرمایه مخالفت کرد اما وزارت صنعت و سازمان بورس درحال پیگیری این موضوع از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا هستند.

براساس این گزارش، عباسعلی کدخدایی ۳۱ فروردین با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس درخصوص اصلاحاتی که در جلسه ۱۸ فروردین به تصویب مجلس رسیده، اصلاحات شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:

1. در ماده ۳ ، علی رغم الحاق یک تبصره به ماده ۲، ایراد بند یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2.  در ماده ۴ ،ایراد بند ۳-۲ سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده ۲، کماکان به قوت خود باقی است.

3.  در ماده ۵ ،ایراد بند۱-۳ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

4. در ماده ۶ ،ایراد بند ۴ سابق این شورا مبنیاً ایراد تبصره الحاقی ماده ۲، کماکان به قوت خود باقی است.

5.  در ماده ۱۳ با توجه به تامین احکام به موسسات حوزوی، قرار نگرفتن شورای عالی حوزه‌های علمیه در میان پیشنهاد دهندگان آیین نامه و مقررات مربوطه، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

6. در ماده ۱۵، ابلاغ افزایش سرمایه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر