قانون حمایت از بازار سرمایه تا پایان مجلس دهم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب قانون حمایت از بازار سرمایه تا پایان مجلس دهم خبر داد.

خانه ملت: بهروز نعمتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۹ گفت: حضور در این نمایشگاه نشاندهنده حمایت کامل از بازار سرمایه است. وی از تصویب قانون حمایت از بازار سرمایه تا پایان مجلس دهم خبر داد و گفت: قانون اصلاح بانکداری و قانون حمایت از بازار سرمایه در کمیسیون های مربوط در دست بررسی است.

نعمتی بر حمایت از صنایع معدنی و پتروشیمی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری ها باید به سمت توسعه استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و حوزه فناوری، سوق داده شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر