برنامه ورود شرکت‌های زیرمجموعه گلرنگ به بازار سرمایه

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ برنامه‌های جدیدی برای ورود به بازار سرمایه دارند.

دنیای بورس: ابراهیم ابراهیمی؛ مدیرعامل واسپاری ارزش‌آفرین گلرنگ، درخصوص برنامه‌های گروه صنعتی گلرنگ برای توسعه فعالیت در بازار سرمایه و همچنین برنامه‌های تدارک دیده شده در FINEX2019 گفت: گروه صنعتی گلرنگ برنامه توسعه فعالیت‌ها را در بازار سرمایه، چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در حوزه تامین مالی دارد. ازجمله مشارکت‌های گلرنگ در حوزه سرمایه‌گذاری، تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری بوده که بخشی از منابع به سمت آن رفته و سرمایه‌گذاری می‌‌شود. به علاوه، یک پرتفوی سرمایه‌گذاری تشکیل شده که توسط شرکت سبدگردان زیرمجموعه گلرنگ مدیریت می‌شود. همچنین در حوزه عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، بهمن ماه سال گذشته سهام «فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش» در بورس عرضه شد.

وی در خصوص برنامه عرضه شرکت‌های دیگر در بورس یا فرابورس نیز گفت: برنامه داریم که سهام هفت تا هشت شرکت را تا دو سال آینده با همکاری بورس و فرابورس در این بازارها عرضه کنیم.

ابراهیمی درخصوص برنامه توسعه فعالیت‌های گروه صنعتی گلرنگ در حوزه تامین مالی گفت: در نظر داریم از ابزارهای نوین مالی موجود در بازار سرمایه مانند اوراق صکوک اجاره برای تامین مالی شرکت‌ها استفاده کنیم. سال گذشته بخشی از تامین مالی از این طریق انجام شد و در سال جاری تمرکز بیشتری روی این حوزه خواهیم داشت تا با شدت بیشتری انجام شود.

پیش‌بینی می‌شود گروه صنعتی گلرنگ که با بیش از 15 میلیون مصرف‌کننده به‌طور مستقیم ارتباط دارد، بتواند از طریق تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد، پل ارتباطی بین مشتریان حقیقی خود و بازار سرمایه باشد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه بازده صندوق گلرنگ در سال گذشته جزو بالاترین‌ها در میان صندوق‌های با درآمد ثابت بوده، ادامه داد: نرخ موثر پرداخت سود این صندوق در سال گذشته در مجموع حدود 26 درصد بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: در حوزه تشکیل سبدهای اختصاصی، فرم‌های مربوط به مشتریان در غرفه گروه صنعتی گلرنگ وجود دارد و مشتریان از نظر میزان ریسک‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و برای آنها سبد تشکیل می‌شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر