انتظار برای تعیین تکلیف مصوبه درباره افزایش سرمایه‌

مجلس در ۲۰ فروردین‌ماه امسال برای تامین نظر شورای نگهبان، ماده‌ قانونی در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را اصلاح کرده اما هنوز شورای نگهبان اظهار نظر جدیدی نداشته است.

دنیای بورس: براساس ماده ۱۵ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا ۵ سال معاف از مالیات است. اما شورای نگهبان به این مصوبه مجلس به دلیل کاهش درآمد دولت ایراد گرفته است. مجلس در ۲۰ فروردین برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه را اصلاح کرده اما هنوز شورای نگهبان اظهار نظر جدیدی نداشته است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر