نخستین مزایده سال جدید سازمان خصوصی‌سازی

امروز نخستین مزایده سال جدید سازمان خصوصی‌سازی با عرضه 46.5 درصد سهام یک شرکت به قیمت هر سهم 149 هزار تومان و جایگاه سوخت دولتی برگزار می‌شود.

دنیای بورس: طبق اعلام قبلی، امروز سازمان سازمان خصوصی‌سازی نخستین مزایده سال 98 را برگزار و در آن سهام یک شرکت و جایگاه سوخت دولتی روی میز فروش خواهد رفت.

بر این اساس 46.5 درصد سهام شرکت پیمانکاری کارهای زیربنایی آب – پیکاب شامل 111 هزار و 720 سهم به قیمت پایه هر سهم 149 هزار و 289 تومان و ارزش کل پایه 16 میلیارد و 678 میلیون و 656 هزار و 456 تومان به‌صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 2 ساله به مزایده گذاشته می‌شود. همچنین جایگاه سوخت دَیّر واقع در استان بوشهر به قیمت پایه 2.9 میلیارد تومان به ‌صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله به مزایده گذاشته شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر