گزارش سالانه بورس‌های مشتقه منتشر شد

فدراسیون جهانی بورس‌ها سالانه پرسشنامه‌ای را با هدف بررسی عملکرد بورس‌های مشتقه در میان اعضـــای اصلی و وابسته خــود توزیع می کند. در تهیه گزارش سال 2018 تعداد چهل و هشت بورس از نقاط مختلف جهان مشارکت کردند.

بورس تهران: به گزارش دبیرخانه فدراسیون جهانی بورس‌ها، سال 2018 در بازار های مالی با نوسان‌های فراوانی همراه بود و تا حدودی بازارهای با ثبات سال 2017 را متحول کرد. این دگرگونی‌ها در سال گذشته با افت رشـــد جهانی اقتصاد، درگیری‌های ژئوپلتیک و تجاری بین قدرت‌ها، نگرانی از سیاست‌های پولی انقباضی و فراز و فرودهای نرخ ارزهای مختلف همراه بود. در بازار‌های سرمایه، با وجود شروع بسیار خوب در سال گذشته، ارزش بازار بورس‌های مختلف در پایان سال، شاهد کاهش چشمگیر بودند. با این وجود، در بازارهای مشتقه ارزش و حجم مبادلات به ترتیب بیش از 15 و 11 درصد نسبت به سال 2017 رشد داشت.

برای نخستین بار از سال 2005 میلادی، مجموع حجم قراردادهای مبادله شده در بازارهای مشتقه از عدد 30 میلیارد عبور کرد و حتی نسبت به سال 2017 هم افزایش 21 درصدی را تجربه کرد. این رشد در تمام نقاط و مناطق تحت بررسی فدراسیون جهانی بورس‌ها قابل مشاهده بود. به طوریکه در آمریکا آسیا ـ اقیانوسیه . اروپاـ خاورمیانه ـ آفریقا به ترتیب با 24، 27 و 5 درصد رشد سالانه روبرو بودیم. تقریبا تمام انواع مشتقات از جمله سهمی، شاخصی، ارزی، نرخ بهره و کالایی با افزایش حجم معاملات در سال 2018 به کار خود پایان دادند.

حجم مبادلات اوراق مشتق سهمی در سال 2018 به بیش از سیزده و نیم میلیارد قرارداد رسید که حدود  34 درصد از سال 2017 پیشی گرفت. در این میان، معاملات آتی و اختیار معامله تک سهم و شاخصی سهم به سزائی در این روند داشتند. بر اساس نظر سنجی به‌عمل آمده در سال 2018، قرارداد های آتی و اختیار معامله شاخص سهمی به عنوان پرمعامله‌ترین ابزار در بیش از 30 بورس مشارکت کننده در مطالعه داد و ستد می شوند.

پس از این دو محصول، اختیار معــامله تک سهم، قراردادهای آتی کالایی و آتـــی تک سهم از مهـم‌ترین و متداول‌ترین محصول‌های مشتقه بورس‌های دنیا به‌حساب می آیند. در میان بورس های کشور ها  و مناطق مختلف، بورس اروپایی یورکس و بورس ژوهانسبورگ با 15 نوع ابزار مختلف متنوع ترین بازارهای مشتقه جهان در سال 2018 نامیده شدند.

  • متن کامل را می‌توانید اینجا بخوانید.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر