جهت‌گیری امسال صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی در سال 98 با جهت‌گیری خاصی دنبال می‌شود.

شاتا: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: در سال جدید مهم‌ترین‌ رویکرد صنعت، صادرات، خصوصا به کشورهای همسایه خواهد بود. سعید زرندی در جلسه‌ای که با حضور انجمن‌های صنعت لوازم خانگی برگزار شد، گفت: برای ۱۳ کشور همسایه به علاوه چین و هند برنامه صادراتی تعیین شده است.

وی گفت: در سال ۹۸ توجه به بازار و تقاضا موضوع بسیار مهمی است و برای افزایش تولید و ظرفیت تولید کشور، باید توسعه صادرات با محوریت کشورهای همسایه دنبال شود. به گفته معاون طرح و برنامه وزیر صنعت،‌معدن و تجارت صنعت لوازم خانگی از جمله صنایع اولویت‌داری است که در سال ۹۸ به آن توجه ویژه خواهد شد. زرندی تصریح کرد: تامین مالی واحدهای صنعتی در قالب تبصره ۱۸ و سایر مواد قانونی دنبال می‌شود که نیازمند همکاری بیشتر نظام بانکی و سایر دستگاه‌ها است. زرندی توضیح داد: برای سطح چهارم که رشته فعالیت است، برای هر صنعت برنامه‌ریزی انجام می‌شود که با هم‌اندیشی و همفکری انجمن‌های تخصصی و بخش خصوصی صورت می‌پذیرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
66,418.82 69.67 0.10