زمزمه‌های بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت

در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ قلم کالا هنوز نهایی نیست و فقط برای گوشت نهایی شده است، به نظر می‌رسد زمزمه‌های بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت به گوش می‌رسد.

دنیای بورس: رئیس سازمان برنامه و بودجه  در رابطه با تعیین تکلیف یارانه پنهان گفت: ۹۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ با این شرایط چطور می‌توان اصلاح ساختار بودجه انجام داد؟ ما در این زمینه برنامه‌ای آماده کردیم و به شورای عالی اقتصادی تقدیم خواهیم کرد.

محمدباقر نوبخت در رابطه با علت خروج گوشت از شمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، با بیان اینکه در این خصوص بحث مفصلی در دولت انجام شد، گفت: سال گذشته رئیس جمهور تاکید کرد زندگی مردم از نوسانات ارز مبرا شود از این رو دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا در نظر گرفتیم. وی ادامه داد: اما آیا هدفی که داشتیم تامین می‌شود و گوشت با قیمت مدنظر به دست مصرف کننده می‌رسد؟ قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هدف حاصل نشد. وی گفت: مشکل این است که دام از کشور خارج می‌شود.

نوبخت اظهار کرد: در جلسه ستاد اقتصادی دولت به جمع بندی‌هایی رسیدیم تا این موضوع را اصلاح کنیم. البته ما به التفاوت در بودجه منظور نمی‌شود و به مردم پرداخت می‌شود که البته هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.

معاون رئیس جمهور گفت: بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ قلم کالا هنوز نهایی نیست و فقط برای گوشت نهایی شده است.وی با بیان اینکه در حاضر مابه التفاوت قیمت‌ها به مردم نمی‌رسد، یادآور شد: می‌خواهیم سازوکاری را طراحی کنیم که ما به التفاوت قیمت به مردم برسد که البته هنوز در خصوص نحوه پرداخت ما به التقاوت به مردم به جمع بندی نرسیده‌ایم.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)