داستان قیمت‌گذاری شیرخام

هر کیلو شیرخام کیفی درب گاوداری به مبلغ ۲۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است که در این قیمت‌گذاری، دامدار‌ها آنالیز بهای تمام‌شده‌ خود را به وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت ارایه و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی این قیمت را بررسی کردند؛ بنابراین، این پیشنهاد به‌عنوان یک پیشنهاد تحمیلی به دامداران نبوده، بلکه پیشنهادی نشات گرفته از جانب دامدارها و وزارت جهادکشاورزی بوده است اما تاکنون، نیمی از دامداران قراردادها را امضا نکرده‌اند و حاضر به فروش شیر با قیمت ۲۰۰۰ تومان به کارخانه‌های لبنی نیستند و از طرف دیگر، با پدیده افزایش قیمت نهاد‌ه‌های دامی در بازار مواجه شده‌اند.

دنیای اقتصاد: رضا باکری؛ دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با طرح این موضوع می‌گوید: از آنجا که در تعیین مبلغ ۲۰۰۰ تومان برای هر کیلو شیر خام کیفی درب گاوداری، خود دامدار‌ها مسوول بودند و آنالیز بهای تمام‌شده‌ خود را به وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت ارائه دادند و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی این را بررسی کردند؛ بنابراین، این پیشنهاد به‌عنوان یک پیشنهاد تحمیلی به دامداران نبوده، بلکه پیشنهادی نشات گرفته از جانب خودشان و وزارت جهادکشاورزی بوده است و صنایع لبنی در این زمینه به صراحت اعلام کرده بودند که هر قیمتی را که دامدار‌ها موافقت کنند، صنایع لبنی پس از تصویب ستاد تنظیم‌ بازار، آن را پرداخت خواهند کرد.

به گفته وی از آنجا‌‌ که قیمت شیر خام در بازار قبل از مصوبه، بالاتر از قیمت مصوبه بود؛ یعنی به عبارتی کارخانه‌ها به دامدار‌ها از ۲۲۰۰ تومان تا ۲۴۰۰ تومان پرداخت می‌کردند، بنابراین هیچ‌گونه اصراری از طرف کارخانه‌ها روی کاهش قیمت شیر خام وجود نداشت و هر آنچه دامدار را راضی ‌کرده و به اختلاف سه‌ چهار سال گذشته پایان می‌داد، مورد قبول و پذیرش صنایع بود.

به این ترتیب، بعد از تعیین مصوبه دو اتفاق افتاده است؛ ۱) کارخانه‌ها قیمت‌ محصول‌های خودشان را بر پایه آن ۲۰۰۰ تومان عرضه کردند و بنابراین از یک طرف کارخانه‌ها به رعایت قیمت‌های محصول‌ها برپایه ۲۰۰۰ تومان مقید ‌شدند و متعهد به رعایت آن هستند. از طرف دیگر، این چشمداشت را نباید داشته باشند که در صورت پرداخت بهای بیشتر برای شیرخام امکان افزایش مجدد قیمت محصول‌ها وجود خواهد داشت. در نتیجه، این مساله به معنای این بود که دامداران نیز باید طبق تعهدی که دادند شیر خام را با قیمت ۲۰۰۰ تومان درب گاوداری تحویل دهند.

وی در ادامه مطرح کرد: تاکنون، تلاش‌ها در این زمینه ۵۰-۵۰ است. هنوز بیش از نیمی از دامداران قراردادها را امضا نکرده و حاضر نشده‌اند شیر را با قیمت ۲۰۰۰ تومان به کارخانه‌ها تحویل دهند و از طرف دیگر، با پدیده افزایش قیمت نهاد‌ه‌های دامی در بازار مواجه شدند. بالطبع وزارت جهاد باید در این لحظه نقش ایفا کند.

باکری تصریح کرد: اگر وزارت جهادکشاورزی، بازار نهاده‌های دامی را به کنترل درنیاورد و نهاده‌ها را به دامدارهایی که با نرخ مصوب شیر خود را تحویل کارخانه‌ها می‌دهند، تخصیص ندهد و به‌نوعی تحویل نهاده‌ها را کنترل نکند و همین‌طور در بازار واسطه‌ها و دلال‌ها به این قیمت دامن زنند؛ بالتبع دامدار نمی‌تواند به قیمت ۲۰۰۰ تومان شیر متعهد باقی بماند.

بنابراین لازم است دولت و به‌ویژه وزارت جهادکشاورزی براساس قانون انتزاع، بازار نهاده‌ها را تحت کنترل قرار دهد و از طریق پشتیبانی امور دام، نهاده‌ها را به دامدارهایی دهد که شیر تولیدشده را به قیمت ۲۰۰۰ تومان به کارخانه می‌دهند. دامدار‌هایی که شیر خام را به نرخ بازار آزاد ۲۴۰۰ یا ۲۵۰۰ می‌فروشند، آن نهاده‌ها را باید به نرخ بازار آزاد بخرند و ممکن است آن شیرها به سمت ماست‌بندی‌ها و لبنیات سنتی در بازار برود.

باکری در مورد تشکیل «شورای ‌عالی شیر» نیز اظهار کرد: چیزی تحت ‌عنوان شورای ‌عالی شیر تا این لحظه به‌وجود نیامده است. مصوبه‌ هیات‌وزیران در سال ۱۳۹۵ تشکیل زنجیره‌ تامین شیر را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده و طبق این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه مسوول اجرا کرده است.

به گفته وی این زنجیره‌ تامین شیر تا این اواخر هیچ نمود بیرونی‌ای نداشته، اما بعد از جریان ابلاغ مصوبه‌ هر کیلو شیرخام کیفی درب گاوداری به قیمت ۲۰۰۰تومان توسط ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام به راه‌اندازی این کارگروه کرده و دو جلسه در معاونت امور دام این سازمان تشکیل شده که تقاضای شرکت‌کنندگان اعم از نمایندگان تشکل‌های دامداری یا نمایندگان تشکل‌های صنایع لبنی این بود که اعضای این کارگروه توسط وزیر جهاد کشاورزی مشخص شوند و احکامی در ارتباط با حضورشان در زنجیره‌ تامین شیر صادر شود که قانونی و رسمیت پیدا کند و باید در قبال تصمیمات اتخاذ‌شده مسوولیت‌پذیر باشند؛ چون پیشنهادها را به وزیر در زمینه‌ زنجیره‌ تامین شیر خواهند داد.

 بنابراین، در قبال پیشنهادها باید مسوول بوده و عواقب بررسی‌ها و مسوولیتش را بپذیرند و همین‌طور پس از تصویب وزیر جهادکشاورزی به‌عنوان مجری قانون انتزاع در بخش کشاورزی، متعهد به اجرای تصمیمات شوند. در این مورد، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد و معاونت امور دام قرار شد به اطلاع وزیر برسانند و نظر ایشان را جویا شوند؛ اگر چنین احکامی صادر شد و اعضای رسمی کارگروه زنجیره‌ تامین شیر حکم گرفتند، می‌توانیم بگوییم که چنین تشکیلاتی قانونی و رسمی شده ‌است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
15,303.63 345.92 2.26

نمادهای زیر مجموعه

گلوکوزان‌ (غگل4) خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام) دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) ح . ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذرح) بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوش2) تولیدی‌مهرام‌ (غمهرا) ح . لبنیات‌ پاک‌ (غپاکح) توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهر) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشانح) بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوش) پارس‌ مینو (غپینو) لبنیات‌ پاک‌ (غپاک2) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفاح) شهد ایران‌ (غشهد) گلوکوزان‌ (غگل) لبنیات‌کالبر (غالبر) سالمین‌ (غسالم) پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر2) ح . گلوکوزان‌ (غگلح) بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهر2) لبنیات‌ پاک‌ (غپاک) کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) ح . شهد ایران‌ (غشهدح) ح . بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوشح) صنعتی‌ بهشهر (غبشهر2) صنعتی‌ بهشهر (غبشهر) مارگارین‌ (غمارگ2) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان2) کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین) نوش‌ مازندران‌ (غنوش) ح . مارگارین‌ (غمارگح) کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر2) ح . لبنیات‌ پاک‌ (غپاکح2) مارگارین‌ (غمارگ) ح . لبنیات‌کالبر (غالبرح) پارس‌ مینو (غپینو2) پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر) لبنیات‌کالبر (غالبر2) شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهرح) دشت‌ مرغاب‌ (غدشت4) ح . لبنیات‌کالبر (غالبرح2) بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی2) پاکدیس (غدیس) شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو2) پاکدیس (غدیس4) شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) پاکدیس (غدیس2) شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا2) ذرت تحویل 9510 انباربهاردانه (ذرت9510-14) ذرت دانه تحویل9510نگین دانه (ذرت9510-03) ذرت دانه ای تحویل9510انبارصفری (ذرت9510-05) ذرت دانه تحویل9510انبارزالوآب (ذرت9510-10) ذرت تحویل 9510 دانه بذراهورا (ذرت9510-07) ذرت دانه تحویل9510سیروان غرب (ذرت9510-04) ذرت دانه ای تحویل9510زرین دانه (ذرت9510-02) ذرت دانه تحویل9510انبارخورشیدی (ذرت9510-01) ذرت تحویل 9510 اصلاح بذربیستون (ذرت9510-18) ذرت تحویل9510غرب دانه بیتا (ذرت9510-15) ذرت دانه تحویل9510انبار بهرامی (ذرت9510-13) ذرت تحویل 9510 دانیال بیستون (ذرت9510-08) شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا2) شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) صنعتی بهپاک (بهپاک) اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) صنعتی مینو (غصینو) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) کیوان (غیوان) شوکو پارس (غشوکو) گز سکه (گزسکه 2) گز سکه (گزسکه ) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب4) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب2) صنعتی بهپاک (بهپاک) مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی) زعفران نگین زرین9702 (زعف9702-05) زعفران رشته ممتاز9702مشرق زمین (زعف9702-03) زعفران دسته زرین9702 (زعف9702-07) ذرت 9611 انبار شهیدبهشتی بی سی (ذرت9611-58) زعفران تحویل 9611 اتحادیه رضوی (زعف9611-01) زعفران رشته درج1 9702مشرق زمین (زعف9702-04) زعفران 9611ت.روستایی خراسان رض (زعف9611-02 ) جودامی 9606انبارکشت وصنعت مغان (جو9606-09) جو دامی9606انبار سعیدآباد (جو9606-03) زعفران پوشال معمولی زرین9702 (زعف9702-06) جو دامی9606 انبارشماره 2 سنندج (جو9606-16) ذرت 9611 انبار شهید بهشتی دیلم (ذرت9611-59) جو9606ت.روستائی بوئین زهرا (جو9606-11) ذرت دانه ای تحویل9611انبارصفری (ذرت9611-60) جو دامی9606 انبار شهید بابائی (جو9606-05) جو9606 انبارتعاونی روستایی نصر (جو9606-12) جو دامی 9606 انبار امین آباد (جو9606-01) جو دامی9606 انبارمهراسلامشهر (جو9606-02) ذرت دانه 9611 انبارسیروان غرب (ذرت9611-62) ذرت دانه 9611 انبارخورشیدی (ذرت9611-63) ذرت دانه 9611 انبارزرین دانه (ذرت9611-61) ذرت دانه 9611 انبارکامیارغرب (ذرت9611-64) ذرت دانه9611انباربهرامی (ذرت9611-70) ذرت دانه9611انبارنوردانه تیران (ذرت9611-68) ذرت دانه9611انباربذربیستون (ذرت9611-73) ذرت دانه9611انبارکلانتری (ذرت9611-72) ذرت دانه 9611 انباربهاردانه (ذرت9611-65) ذرت دانه9611انبارتعاونی مهریک (ذرت9611-67) ذرت دانه9611انبارنگین دایار (ذرت9611-69) ذرت دانه9611انبارعبدلی (ذرت9611-71) ذرت دانه9611 انبارقره دانه غرب (ذرت9611-66) پسته فندقی32-30درجه1طلاسبز9612 (پست9612-02) پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612 (پست9612-01) ذرت دانه9612انبارعقیلی(ن) (ذرت9612ن50) ذرت دانه9612انبار تعاونی426(ن) (ذرت9612ن92) ذرت دانه9612انبارداراب(ن) (ذرت9612ن46) ذرت دانه9612انبارسبیلی(ن) (ذرت9612ن09) ذرت دانه9612 انباردان طلا(ن) (ذرت9612ن37) ذرت دانه9611انبارالیاسی(ن) (ذرت9611ن87) ذرت دانه9612 انبارخ آبسالان(ن) (ذرت9612ن31) ذرت دانه9611انبارلبوحسینی(ن) (ذرت9611ن86) ذرت دانه9612انبارصفی آباد(ن) (ذرت9612ن13) ذرت دانه9612 انبار شوش(ن) (ذرت9612ن98) ذرت دانه9612انبارآبگرمک(ن) (ذرت9612ن26) ذرت دانه9612 انبارقائدی(ن) (ذرت9612ن38) ذرت دانه9612انباروحدت(ن) (ذرت9612ن48) پسته فندقی34-32سبزدانه9612(پ) (پست9612پ06) ذرت دانه9612 انبارخوب(ن) (ذرت9612ن53) ذرت دانه9612 انبارمحمدی(ن) (ذرت9612ن45) ذرت دانه9612انبارنگین غرب(ن) (ذرت9612ن22) پسته فندقی32-30سبزدانه9612(پ) (پست9612پ05) ذرت دانه9612 انبارزردانه(ن) (ذرت9612ن36) ذرت دانه9612انباربنوت(ن) (ذرت9612ن11) ذرت دانه9611انبارسیفی(ن) (ذرت9611ن80) ذرت دانه9612انباردانه طلایی(ن) (ذرت9612ن06) ذرت دانه9611انبارمحمدی فرد(ن) (ذرت9611ن79) ذرت دانه9612انباررجائی(ن) (ذرت9612ن49) ذرت دانه9612انبارغرب کرخه(ن) (ذرت9612ن52) زعفران پوشالمعمولی زرین9702(ن) (زعف9702ن06) ذرت دانه9612انبارطلایی ذهاب(ن) (ذرت9612ن96) زعفران نگین زرین9702(ن) (زعف9702ن05) ذرت دانه9612انباراتحاد(ن) (ذرت9612ن51) ذرت دانه9612انبارشاداب(ن) (ذرت9612ن01) ذرت دانه 9612 انبار امیری(ن) (ذرت9612ن93) ذرت دانه9611انبارشفیعی(ن) (ذرت9611ن84) ذرت دانه 9612 انبار شجاع(ن) (ذرت9612ن91) ذرت دانه9611انبارباباخانی(ن) (ذرت9611ن83) ذرت دانه 9612 انبار پیلتن(ن) (ذرت9612ن90) ذرت دانه9611انباریاورمرادی(ن) (ذرت9611ن82) ذرت دانه9612 انباربیگی(ن) (ذرت9612ن39) ذرت دانه9611انباررعیت پیشه(ن) (ذرت9612ن89) ذرت دانه9612انباردیلم(ن) (ذرت9612ن14) ذرت دانه9611انبارشهیدبابایی(ن) (ذرت9612ن88) ذرت دانه9611انبارکامیاران (ذرت9611-75) ذرت دانه9612 انبارحبیبی نسب(ن) (ذرت9612ن42) ذرت دانه9612 انبار کریمی(ن) (ذرت9612ن95) ذرت دانه 9612 انبار حیدری(ن) (ذرت9612ن94) ذرت دانه9611انباردانیال بیستون (ذرت9611-77) ذرت دانه9611انباربراتی(ن) (ذرت9611ن85) پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612 (پست9612-03) ذرت دانه9611انبارزالوآب (ذرت9611-76) ذرت دانه9611انبارگنجی (ذرت9611-78) پسته فندقی30-28سبزدانه9612(پ) (پست9612پ04) ذرت دانه9612انبارسرخه دانه(ن) (ذرت9612ن10) ذرت دانه9612 انبارکبک آباد(ن) (ذرت9612ن34) زعفران پوشالمرغوب زرین 9702(ن) (زعف9702ن04) ذرت دانه9612انبارتعاونی فسا(ن) (ذرت9612ن40) ذرت دانه9611انبارغرب بیتا (ذرت9611-74) ذرت دانه9612 انبارح آبسالان(ن) (ذرت9612ن32) ذرت دانه9611انبارمرادی(ن) (ذرت9611ن81) ذرت دانه9612 انبار دهقانان(ن) (ذرت9612ن97) گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک2) ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهدابح) گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک) ویتانا (غویتا) نوش پونه مشهد (غپونه) نوش پونه مشهد (غپونه2) ویتانا (غویتا2) ح . ویتانا (غویتاح) کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار4) کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) ویتانا (غویتا)