عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها در پرداخت وام

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در آذر ماه ۹۷ نسبت به اسفند سال گذشته افزایش ۱۰.۶ درصدی داشت.

ایبنا: بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور در آذر ۹۷ نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری 1197.23 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفند سال ۹۶ که 1082.32 هزار میلیارد تومان بود ۱۰.۶ درصد افزایش یافت.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۶.۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و فروش اقساطی با ۲۷ درصد است. به لحاظ عددی در پایان آذرماه سال جاری 73.75هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که 59.52 هزار میلیادر تومان بوده، ۲۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بانک‌های تجاری

تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان آذر ۹۷ متفاوت بود؛ به نحوی که ۸.۲ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 16.04 هزار میلیارد تومان بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن 12.79 هزار میلیارد تومان بود.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۷.۵ درصد است که رقم آن 73.49 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ۹۷ بود. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل 55.1 هزار میلیارد تومان بود.

۱۶.۳ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم 31.95 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شد که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 38.6 هزار میلیارد تومان بود. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان آذر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافت.

بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان آذر ماه ۹۷ نشان می‌دهد که ۲.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان 7.6 هزار میلیارد تومان در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن 5.95 هزار میلیارد تومان بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان آذر ماه سال جاری ۵۴.۳ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم 141.92 هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان 136.32 هزار میلیارد تومان بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۵.۳ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان آذر ۹۷ به میزان 40.02 هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شد.

بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسس اعتباری نیز ۶.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان آذر ۹۷ به میزان 50.11 هزار میلیارد تومان به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۴.۷ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به مبلغ 330.9 هزار میلیارد تومان بود.

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,362.91 10.57 0.78

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک حکمت ایرانیان (حکمت4) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قوامین (وقوام2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک مهر اقتصاد (ومهر2) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک مهر اقتصاد (ومهر4) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین) بانک ایران زمین (وزمین2) بانک سرمایه (سمایه) بانک گردشگری (وگردش) بانک گردشگری (وگردش2)