ارزش صندوق‌ها در بازار سرمایه

براساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق‌های قابل معامله در پایان دی سال ۹۷ به رقم 11.594 هزار میلیارد تومان رسید.

سمات: هم‌اکنون ۴۰ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا با 3.697 هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین صندوق ETF است. صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 1.138 هزار میلیارد تومان، امین یکم فردا با 1.016 هزار میلیارد تومان، ارمان آتی کوثر با 898.8 میلیارد تومان، صندوق‌های پارند پایدار سپهر با 503.5 میلیارد تومان و پاداش سهامداری توسعه یکم با 503 میلیارد تومان به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم بزرگ‌ترین صندوق‌های ETF بازار سرمایه قرار دارند.همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کیان، سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس و توسعه اندوخته آینده و تجارا شاخصی کاردان سهام در مکان‌های هفتم تا دهم جدول بزرگ‌ترین صندوق‌های ETF ایستاده‌اند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر