پیشنهاد واگذاری ورزشگاه نقش جهان به « فولاد »

معاون اجرای پروژه‌های فولاد مبارکه از پیشنهاد وزیر ورزش مبنی بر واگذاری مجموعه ورزشگاه نقش جهان به این شرکت فولادی خبر داد و گفت: بررسی این پیشنهاد در دستور کار قرار دارد.

فولاد مبارکه: مسعود سلطانی فر به همراه زهرا سعیدی؛ نماینده مردم مبارکه در مجلس و جمعی از مسئولین استان، با بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه با مدیرعامل و معاونان این شرکت راهکارهای نقش آفرینی در توسعۀ روزافزون ورزش استان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

مسعود سلطانی فر با اشاره به عملکرد فـولاد مبارکه در توسـعۀ فضاهای ورزشـی گفـت: بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب های قانونی، تکمیل و بهره برداری این ورزشگاه به مجموعۀ فولاد مبارکه سپرده خواهد شد.

همچنین احمد سعیدبخش؛ معاون اجرای پروژه های فولاد مبارکه نیز گفت: از جانب وزیـر ورزش پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل مجموعۀ ورزشگاه نقش جهان بـه شـرکت مطـرح شـد که «فولاد» بررسـی این پیشـنهاد را در دستور کار قرار داده تـا بـا لحاظ کردن نیازهای لازم، نظر قطعی را اعلام کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,992 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,012 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,992 0.00 0.00
اولین قیمت 3,994
قیمت دیروز 3,992
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 554888
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.898 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 299.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,300 4,012 4,013 4,859 1
2 10,033 4,010 4,014 6,455 1
1 30,000 4,001 4,015 12,472 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)