تولید و ارزآوری صنعت شیشه در ایران

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت با اشاره به جایگاه سومی ایران در خاورمیانه در تولید شیشه میزان تولید و ارزآوری این صنعت را تشریح کرد.

خبرگزاری صداوسیما: سیف اله امیری در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی شیشه و ماشین‌آلات وابسته با بیان اینکه امروز ظرفیت تولید انواع شیشه و بلور در کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که میزان نهایی تولید به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن می‌رسد، گفت: میزان صادرات شیشه و بلور حدود ۶۰۰ هزار تن در سال است که ۲۰۰ میلیون دلار ارز آوری دارد.

در این راستا به گفته مسئولان تحریم‌های اخیر تاثیر کمی بر صنعت شیشه ایران داشته است، زیرا مواد اولیه این صنعت را اختیار دارد؛ به طوریکه بزرگ‌ترین منابع سیلیس باکیفیت در کشور موجود است و حدود ۸۰ درصد شیشه‌های خودرو‌های داخلی در داخل کشور تولید می‌شود و توانایی تولید ۱۰۰ درصد نیاز شیشه‌های کشور نیز وجود دارد.

امیری با بیان اینکه محصو‌های شیشه‌ای کشور به ۴۰ کشور صادر می‌شود و در جایگاه سوم خاورمیانه قرار دارد، گفت: صادرات عمده شیشه کشور به عراق، افغانستان و ترکیه است.

 

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
12,178.79 478.91 3.93

نمادهای زیر مجموعه

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ (کسرا) ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ (کرازیح2) ح . پشم‌شیشه‌ایران‌ (کپشیرح) سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ (کسرا2) شیشه‌ همدان‌ (کهمدا2) صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ (کخاک) فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس) پارس‌ سرام‌ (کسرام) فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ (کفرا) پارس‌ سرام‌ (کسرام4) پارس‌ سرام‌ (کسرام2) ح . سایپاشیشه‌ (کساپاح) ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر (کاذرح) سایپاشیشه‌ (کساپا) صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ (کخاک2) کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ (کرازی4) ح . شیشه‌ همدان‌ (کهمداح) کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ (کرازی2) ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ (کرازیح) فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ (کفرا2) فرآورده‌های‌نسوزآذر (کاذر2) سایپاشیشه‌ (کساپا2) فرآورده‌های‌نسوزآذر (کاذر4) فرآورده‌های‌نسوزآذر (کاذر) ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ (کخاکح) کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ (کرازی) پشم‌شیشه‌ایران‌ (کپشیر) شیشه‌ و گاز (کگاز4) شیشه‌ و گاز (کگاز) شیشه‌ همدان‌ (کهمدا) تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا4) تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا2) شرکت مواد ویژه لیا (شلیا2) شرکت مواد ویژه لیا (شلیا) بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا) کارخانه فارسیت درود (سفارود) ایتالران‌ (کایتا‌4) تولیدی و صنعتی آبگینه‌ (کابگن) شیشه‌ قزوین‌ (کقزوی2) پرمیت‌ (سپرمی) شرکت فارسیت اهواز (سفاسی) ورزیران‌ (کورز) ایتالران‌ (کایتا) فرآورده های سیمان شرق (کفرآور) تولید خاک نسوزاستقلال آباده (کباده) ایرانیت‌ (سایرا) شیشه‌ قزوین‌ (کقزوی) آذریت‌ (ساذری) ح.تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا (کتوکاح) ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجانح) شیشه سازی مینا (کمینا2) شیشه سازی مینا (کمینا)