در گفتگو با دبیر انجمن صنفی مطرح شد

صنعت خاکستری چشم‌انتظار چراغ سبز دولت/ تلاش سیمانی‌ها برای جبران هزینه‌های تورمی
صنعت خاکستری چشم‌انتظار چراغ سبز دولت/ تلاش سیمانی‌ها برای جبران هزینه‌های تورمی

سهام شرکت‌های سیمانی در معاملات امروز بورس تهران با صف خرید همراه هستند. موارد متعددی در خصوص علل نوسان قیمتی سهام سیمانی در هفته‌های گذشته مطرح شده است. احتمال افزایش نرخ داخلی فروش سیمان در حالی مطرح است که شیخان، دبیر انجمن صنعت سیمان این موضوع را توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناگزیر می‌داند.

دنیای بورس: عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران در گفتگو با «دنیای بورس» با اشاره به اینکه قرار بر این بود تا افزایش 20 درصدی نرخ سیمان تا پایان بهمن ماه مشخص و ابلاغ شود، اظهار کرد: با توجه به جهش تورم و افزایش هزینه‌های شرکت‌های سیمانی، چنین افزایش نرخ امری ناگریز است اما در زمان مقررشده حاصل نخواهد شد. در حال حاضر افزایش نرخ سیمان، در انتظار بررسی‌های یک مرکز مالی معتبر از قیمت تمام شده صنعت سیمان است. بر اساس گزارش این مرکز مالی تصمیمات در خصوص میزان افزایش نرخ گرفته و ابلاغ می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به حجم تولید بالای شرکت‌های سیمانی در یک بازار کوچک و محدود، شرکت‌های سیمانی از هیچ تلاشی برای یافتن خریدار فروگذار نیستند. به این ترتیب احتمال شکل‌گیری رقابت منفی میان شرکت‌های تولیدکننده سیمان و فروش با تخفیف همانند سال‌های قبل وجود دارد. البته در حال حاضر تقریبا توانسته‌ایم این شرایط را کنترل کنیم تا شرکت‌ها بیش از توان بازار، تولید و توزیع نداشته باشند.

شیخان در ادامه به بحث صادرات ریالی به دو کشور عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های سیمانی غرب کشور در حال حاضر با مشکلات فراوانی برای صادرات مواجه هستند. از یک‌سو تحریم‌های بیرونی و از سوی دیگر مقررات داخلی دست و پای این شرکت‌ها را بسته است. جالب است بدانید که مقررات داخلی مشکلات بیشتری برای سیمانی‌ها ایجاد کرده است. برای رفع این معضلات در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا حداقل برای صادرات به دو کشور عراق و افغانستان، استثنائاتی قائل شود.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، با توجه به هزینه بالای حمل و نقل و دیگر مسائل، صادرات چندان معنا پیدا نمی‌کند. بنابراین در شرایط فعلی که تلاش‌های بسیاری برای ظرفیت‌سازی در صنعت سیمان انجام شده است، نوبت دولت فرا رسیده تا با حمایت‌های خود به کمک صنعت سیمان بیاید.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران در خصوص سیمانی‌ها شمال کشور نیز عنوان کرد: صادرات این کشورها عمدتا به منطقه CIS صورت می‌پذیرد.

به گفته وی، نرخ سیمان صادراتی به کشورهای مختلف، تقریبا به قیمت سیمان داخلی است اما از لحاظ مقداری، بیشترین صادرات سیمان به دو کشور عراق و افغانستان صورت می‌پذیرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,937.4 29.61 1.53

نمادهای زیر مجموعه

ح . سیمان‌ بهبهان‌ (سبهانح) سیمان‌ داراب‌ (ساراب2) ح . سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفیح) ح . سیمان‌ کرمان‌ (سکرماح) ح . سیمان‌ شرق‌ (سشرقح) سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌خاش‌ (سخاش2) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز2) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) ح . سیمان‌شاهرود (سرودح) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ شرق‌ (سشرق2) سیمان‌غرب‌ (سغرب2) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) ح . سیمان‌ارومیه‌ (سارومح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) ح .صنایع سیمان دشتستان (سدشتح) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت2) ح . سیمان فارس و خوزستان (سفارسح) ح . سیمان‌ شمال‌ (سشمالح) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت4) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان خوزستان (سخوز4) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس2) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها2) ح . سیمان‌مازندران‌ (سمازنح) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان‌ تهران‌ (ستران2) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌ خزر (سخزر4) سیمان خوزستان (سخوز2) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم2) ح . سیمان‌ قائن‌ (سقاینح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس4) سیمان فارس نو (سفانو2) ح . سیمان‌سپاهان‌ (سپاهاح) سیمان‌ شمال‌ (سشمال2) سیمان‌غرب‌ (سغرب) ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز (سنیرح) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها2) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر2) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) ح . سیمان آرتا اردبیل (ساربیلح) ح . سیمان‌ خزر (سخزرح) سیمان‌ تهران‌ (ستران4) سیمان کردستان (سکرد) ح . سیمان‌غرب‌ (سغربح) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) ح . سیمان کردستان (سکردح) سیمان‌شاهرود (سرود4) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام4) ح.مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام2) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) سیمان مجد خواف (سخواف2) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز2) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج2) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) ح . س. توسعه صنایع سیمان (سیدکوح) سیمان کارون (سکارون) ح . سیمان فارس نو (سفانوح) ح . سیمان خوزستان (سخوزح)